Al doende leert men. Om Signs of Safety te implementeren is het noodzakelijk om naast training, ook coaching te krijgen. Belangrijke coaching momenten doen zich voor tijdens groepscasuïstiek, individuele casusbespreking, werkbegeleiding en teamoverleg.
De coach houdt zich bezig met de manier waarop, “het proces”. Als coach stimuleer ik groei en ontwikkeling bij de deelnemer(s) door een waarderende en een vragende houding aan te nemen.

Signs of Safety is een practice-based model, dat het beste werkt wanneer er de gelegenheid is om te oefenen, om het geleerde in de vingers te krijgen. Coaching is de manier om daadwerkelijke verdieping te creëren. Een langdurige implementatie is meer geborgd wanneer leidinggevenden en teamleden worden ondersteund in deze ‘houdingsverandering’.

Uitgebreide informatie over het aanbod coaching, kunt u hier downloaden.