Een consultant wordt ingehuurd vanwege zijn of haar specifieke expertise. Een coach is ook een consultant. Volgens mijn benadering richt consulting zich hoofdzakelijk op leidinggevenden, managementteams en directies. Minder op de individuele medewerker.

Voorbeeld vragen zijn:

  • Voorafgaand aan de implementatie van Signs of Safety: “Hoe schrijven wij een implementatieplan dat ervoor zorgt dat onze veranderingen ook meetbaar zijn?”
  • Voorafgaand aan een Signs of Safety implementatietraject: “Wie moet dit project leiden en hoe zorgen we dat we draagvlak krijgen?”
  • Na een training: “Hoe implementeren (link) wij deze verandering in onze organisatie?”
  • Na een coaching traject: “Hoe zorgen wij dat de positieve veranderingen duurzaam verankerd raken?”

Dergelijke vragen vereisen zorgvuldige, duurzame en goed doordachte adviezen. Ik kan jullie daarbij helpen.

Een ander belangrijk onderscheid is dat de verhouding tussen consultant en klant minder gelijkwaardig is: de consultant wordt geacht antwoorden te weten of te vinden, op complexe of gevoelige vraagstukken. Dit vereist een bepaalde mate van senioriteit en ervaring, inzicht, overwicht en vakkennis.

Tenslotte mag een coach slechts minimaal –of desgevraagd- adviseren, i.v.m. het belang van het zelf vinden van antwoorden door de coachee, terwijl een consultant specifiek wordt ingehuurd om diens visie- en professionele advies te geven.

Consulting vanuit Manna Slot gebeurt altijd tussen minimaal twee partijen, op basis van integriteit, openheid, wederzijds respect, vertrouwen en samenwerking.

Consulting is een heel breed begrip en kan op vele vlakken van toepassing zijn. Het kan een mondeling consult inhouden, een interactief consult, of een schriftelijk consult. Belangrijk is dat Consulting niet ongevraagd gebeurt, en dat er draagvlak voor is.

Er moet een duidelijke vraag vooraf zijn en een consult moet bijdragen aan een (liefst) tastbaar en haalbaar resultaat.