Signs of Safety is dé manier om blijvende veiligheid te creëren voor kinderen en hun gezinnen. Letterlijk gaat het over het herkennen en waarborgen van signalen van veiligheid. Signs of Safety staat voor een vriendelijke, respectvolle aanpak van het werken met gezinnen waar sprake is van een onveilige opvoedingssituatie voor het kind. Het is een benaderingswijze die het kind en zijn gezin centraal laat staan.

Om veiligheid voor het kind te creëren moet de werker enerzijds vaardig zijn in het gebruik van zijn professionele autoriteit. Anderzijds moet hij in staat zijn om een doelgerichte en coöperatieve relatie gericht op de veiligheid van het kind op te bouwen met het gezin (Turnell & Edwards, 1999).

De invalshoek is oplossingsgericht waarbij de aandacht wordt gericht op het ontdekken van hulpbronnen, hoe gering ook, waarmee verandering kan worden bewerkstelligd. Er worden vraagtekens gezet bij de traditionele ‘helpende’ relatie, waarbij hulpverleners weten wat het beste is voor hun cliënten. De sleutel tot succes om cliënten zeggenschap te geven en hun zorg te verlenen is het stellen van goede vragen om te komen tot ‘partnerschap’ met de cliënt, ook al is dat een ouder die kinderen mishandelt en verwaarloost. De veiligheid van het kind blijft echter altijd voorop staan.

Deze benaderingswijze is in de jaren ‘90 door Andrew Turnell en Steve Edwards ontwikkeld op basis van ervaringen van professionals in de jeugdzorg en de kinderbescherming in West-Australië.

Signs of Safety voert ons terug naar de oorspronkelijke uitgangspunten van de hulpverlening: het kind is het middelpunt, de cliënt is de expert van zijn eigen problemen, respect voor de cliënt en zijn milieu staan centraal. De krachten van de ander worden versterkt vanuit een niet-veroordelende houding en een veilige opvoedingssituatie voor het kind wordt gecreëerd. Onveiligheid (zoals kindermishandeling) wordt beschouwd als een probleem in de context van het gezin of de familie, zodat de oplossing hiervoor gevonden moet worden met hulp van gezinsleden (en hun netwerk).

“Signs of Safety represents not only a gentle and loving approach to protection work, but also a hopeful and respectful way to build solutions and ensure safety for the entire family” – Insoo Kim Berg

Partners