Op 23 en 24 januari 2017 werd er voor onze leidinggevenden een opleiding ‘oplossingsgericht leidinggeven en Signs of safety’ gegeven door Manna Van ’t Slot en Joke Wiggerink. Manna bracht ons nieuwe inzichten bij over het parallelle proces van Signs of Safety in de organisatie en meer specifiek vanuit het leidinggevend perspectief. Manna is een aangename, energieke en inspirerende lesgeefster. Aan de hand van voorbeelden uit haar eigen praktijk, maakt ze de Good Practice gerichte aanpak zeer concreet voor leidinggevenden. Dit bood hen handvatten en helpt hen verder in de implementatie van Signs of Safety.