Collega trainers

Om een volledig en kwalitatief zo goed mogelijke aanbod te leveren werk ik samen met de andere Nederlandse SofS trainers met licentie.

Ieder vanuit zijn of haar expertise heeft veel ervaring in het werken met Signs of Safety. Gezamenlijk zetten wij uw wensen om in een uitgebreid en op maat gemaakt trainingsplan en/of implementatieplan.

Trainingsacteur Joscha Zinger

Om de Signs of Safety training meer diepte te geven en mensen werkelijk de situatie te laten ervaren, is het aan te bevelen om te werken met een trainingsacteur. Joscha Zinger is trainingsacteur.

Naast mijn huidige baan als gezinsvoogd, werk ik voor diverse opdrachtgevers als trainingsacteur.
Door mijn jarenlange ervaring binnen de jeugdhulpverlening kan ik me goed inleven in het werk van de hulpverlener, maar kan ik me ook verplaatsen in de cliënt. Signs of Safety is een benaderingswijze die ik me in de afgelopen jaren eigen heb gemaakt en gebruik binnen de gezinnen waarmee ik werk. Ik heb gemerkt dat dit ook voordelig is voor mijn werk als trainingsacteur. In mijn feedback leg ik de nadruk op wat goed gaat, omdat ik van mening ben dat de deelnemer hier het meest van kan leren. In de trainingen met Manna is het van grote meerwaarde deze kennis te kunnen gebruiken.

Voorbeelden van oefensimulaties waarbij men mij als trainingsacteur kan inzetten zijn;
– oefenen van gesprekken met kinderen (middels tekenen/ Playmobil etc.)
– oefenen van gesprekken met ouders, omgaan met weerstand/ontkenning
– het leiden van netwerkbijeenkomsten
– gesprekstechnieken, bijvoorbeeld het stellen van vragen.
– etc.

unnamed

joschazinger